Trina Solar zaangażowana w zrównoważony rozwój. Redukcja emisji równa zasadzeniu 10 mld drzew
Firma dostarcza czystą energię do ponad 150 krajów, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych równoważną zasadzeniu ponad 10 miliardów drzew. Swoją aktywność podsumowuje w wydanym właśnie raporcie.
2023.06.12

Trina Solar Co. światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań w zakresie energii słonecznej, opublikowała swój raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r.. Raport podsumowuje wysiłki firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu energetycznego i zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Trina Solar dotychczas dostarczyła czystą energię do ponad 150 krajów, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych równoważną zasadzeniu około 10,3 miliarda drzew. Do tej pory firma dostarczyła moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy przekraczającej 140 GW, co odpowiada 6,1-krotności mocy zainstalowanej największej na świecie elektrowni – Tamy Trzech Przełomów w Chinach.

Raport ujawnia, że ​​w 2022 r. intensywność emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez Trina Solar na megawat produkcji ogniw wyniosła 23,76 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e/MW), a w przypadku produktów modułowych 9,2 tCO2e/MW. Stanowi to odpowiednio spadek o 51% i 62% w stosunku do poziomu bazowego z 2020 r. Ponadto energochłonność produktów z ogniwami spadła o 54% w stosunku do poziomu bazowego z 2020 r., podczas gdy energochłonność modułów spadła o 42%.

Raport potwierdza również, że intensywność zużycia wody przez firmę Trina Solar w przypadku produktów z ogniwami spadła. Wyniosła ona dokładnie 384,89 ton/MW, więc o 63% mniej w stosunku do poziomu bazowego z 2020 r., podczas gdy intensywność zużycia wody w przypadku produktów modułowych wyniosła 39,83 ton/MW (spadek o 53%).

Od momentu powstania w 1997 roku Trina Solar podjęła szereg inicjatyw promujących globalną transformację energetyczną. Firma ściśle współpracuje z kluczowymi interesariuszami, aby zapewnić stałe dostawy produktów z obszaru energii słonecznej i organizuje szkolenia technologiczne dla krajów rozwijających się w ich przechodzeniu na energię odnawialną.

Trina Solar znalazła się na liście 2022 Forbes China Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises i zdobyła nagrodę Ernst & Young Sustainability Excellence Award 2022. W 2022 roku firma – we współpracy z międzynarodową organizacją World Wildlife Fund (WWF) – uruchomiła globalną inicjatywę Clean Energy for Earth, wzywając rządy, firmy i społeczności do współpracy w celu przyczynienia się do zerowej emisji netto w przyszłości. Dzięki sukcesom w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych Trina Solar jest jedyną firmą fotowoltaiczną, która otrzymała nagrodę WWF: Climate Solver Award.

Gao Jifan, CEO w Trina Solar, powiedział: „Stosujemy altruistyczne podejście do wszystkiego, co robimy. Wierzymy w podejmowanie praktycznych działań w celu wypełnienia naszych zobowiązań do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG), co oznacza ścisłą współpracę z naszymi globalnymi interesariuszami w celu nadania rozpędu tej inicjatywie”.

Trina Solar dąży do osiągnięcia 100% wykorzystania energii odnawialnej w produkcji i operacjach do 2030 r., zgodnie z Celem nr 7 Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie). Dziś całkowita emisja dwutlenku węgla ze strony Trina Solar podczas produkcji, eksploatacji, badań i rozwoju jest znacznie mniejsza niż całkowita emisja węgla zrekompensowana zieloną energią elektryczną wytwarzaną przez stacje fotowoltaiczne Trina Solar, przez tzw. dachy fotowoltaiczne, zakup ekologicznej energii elektrycznej i oszczędzanie energii.

„Bardzo zależy nam na dostarczaniu energii słonecznej do regionów na całym świecie, zapewniając jak największe wsparcie lokalnym społecznościom. Wszystko to jest częścią naszego nadrzędnego celu, jakim jest zbudowanie ekosystemu, w którym czysta energia jest dostępna dla wszystkich i wspiera drogę świata do zerowej emisji. Zamierzamy kontynuować zaangażowanie we współpracę z naszymi interesariuszami, przyczyniając się do globalnych wysiłków na rzecz oszczędzania energii, redukcji emisji i zrównoważonego rozwoju – dodaje Gao Jifan.

 

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Trina Solar za rok 2022 można pobrać tutaj: https://www.trinasolar.com/eu-en/our-company/sustainability-downloads.

 

O Trina Solar 

Firma Trina Solar została założona w 1997 roku. Jako wiodący światowy dostawca modułów fotowoltaicznych (PV) i inteligentnych rozwiązań energetycznych, Trina Solar dostarcza produkty PV, aplikacje i usługi w celu promowania zrównoważonego rozwoju na świecie. Poprzez ciągłe innowacje, Trina Solar nadal rozwija przemysł PV, wzmacniając równowagę sieci energii PV i popularyzując energię odnawialną. Misją Trina Solar jest pobudzenie globalnego rozwoju energii odnawialnej na całym świecie. 

Do dziś Trina Solar dostarczyła ponad 140 GW modułów słonecznych na całym świecie. Ponadto, działalność Trina Solar obejmuje rozwój projektów fotowoltaicznych, finansowanie, projektowanie, budowę, obsługę i zarządzanie oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie integracji systemów dla klientów. Trina Solar podłączyła ponad 9,5 GW elektrowni słonecznych do sieci na całym świecie. W 2018 roku firma uruchomiła markę Energy IoT i obecnie dąży do bycia globalnym liderem w dziedzinie inteligentnej energii. Od czerwca 2020 roku Trina Solar jest notowana na parkiecie STAR Market giełdy w Szanghaju. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.trinasolar.com

 

Kontakt dla mediów:

Trina Solar Europe
Michael Katz
E-Mail: michael.katz@trinasolar.com