Trina Solar współpracuje z pięcioma innymi producentami fotowoltaiki, aby stworzyć Otwarty Sojusz Ekologiczny w zakresie fotowoltaiki 700 W+
Sojusz, na którego czele stoi Trina Solar, stanowi aktualizację poprzedniego programu dotyczącego mocy 600 W+ i pomoże w standaryzacji produkcji modułów fotowoltaicznych o mocy 700 W+.
2023.12.21

Trina Solar, światowy lider w dziedzinie inteligentnych technologii fotowoltaicznych i rozwiązań magazynowania energii, uruchomiła Otwarty Sojusz Ekologiczny w zakresie fotowoltaiki 700 W+ w ramach innowacji ekologicznych, we współpracy z pięcioma innymi wiodącymi producentami: Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan i Tongwei.

Sojusz stanowi kontynuację Otwartego Sojuszu Ekologicznego w zakresie fotowoltaiki 600 W+, założonego przez Trinę Solar w 2020 r. Ma on na celu ujednolicenie projektowania i produkcji modułów fotowoltaicznych o mocy 700 W+. Proces ten będzie kluczowy dla zwiększenia efektywności łańcucha dostaw, zwiększenia produkcji i obniżenia kosztów tego typu modułów.

Trina Solar wraz z pięcioma partnerami podjęła wspólną inicjatywę dotyczącą ujednolicenia konstrukcji modułów o mocy 700 W+. Zgodnie z założeniami inicjatywy, wszyscy producenci modułów fotowoltaicznych powinni przestrzegać istniejących uzgodnionych wymiarów branżowych (rozmiar modułu 2384 mm x 1303 mm i odległość między pionowymi otworami modułu po dłuższej stronie modułu wynosząca od 400 mm do 1400 mm). Do proponowanej normy dodano odległość między otworami wynoszącą 790 mm. Ponadto producenci ponownie podkreślili potrzebę dalszego zwiększania przez przedsiębiorstwa w całym łańcuchu branżowym swoich możliwości technologicznych.

Branża fotowoltaiczna przeszła długą drogę w krótkim czasie, a era 600 W+ ustąpiła miejsca epoce 700 W+. Jest to spowodowane szybkim rozwojem modułów o ultrawysokiej mocy i ultrawysokiej wydajności, w tym technologii ogniw o wysokiej wydajności typu N, takich jak TOPCon i HJT, oraz technologii wielkoformatowych wafli krzemowych 210 mm.

Otwarty Sojusz Ekologiczny na rzecz innowacji fotowoltaicznych 700W+  został utworzony, aby wspierać ten ważny krok w ewolucji technologii fotowoltaicznej. Ustanawiając zestaw standardów dla rozwoju dużych modułów, członkowie Stowarzyszenia dążą do przyspieszenia industrializacji nowych technologii, zwiększenia zdolności produkcyjnych, zmniejszenia LCOE (tzw. wyrównany koszt energii elektrycznej), stworzenia spójności w całym łańcuchu branżowym i maksymalizacji wartości fotowoltaiki w dłuższej perspektywie.

Misją Triny Solar jest „Energia słoneczna dla wszystkich”, a dzięki tej najnowszej inicjatywie firma w dalszym ciągu odgrywa wiodącą rolę w definiowaniu przyszłości technologii fotowoltaicznej. Wraz ze swoimi partnerami Trina Solar angażuje się w zapewnianie większej wartości użytkownikom energii słonecznej i globalnej branży fotowoltaicznej.

 

Zdjęcie: https://bit.ly/3RRZLYX
Źródło: Trina Solar

 

O Trina Solar

Firma Trina Solar została założona w 1997 roku. Jako wiodący światowy dostawca modułów fotowoltaicznych (PV) i inteligentnych rozwiązań energetycznych, Trina Solar dostarcza produkty PV, aplikacje i usługi w celu promowania zrównoważonego rozwoju na świecie. Poprzez ciągłe innowacje, Trina Solar nadal rozwija przemysł PV, wzmacniając równowagę sieci energii PV i popularyzując energię odnawialną. Misją Trina Solar jest pobudzenie globalnego rozwoju energii odnawialnej na całym świecie. 

Do dziś Trina Solar dostarczyła ponad 170 GW modułów słonecznych na całym świecie. Ponadto, działalność Trina Solar obejmuje rozwój projektów fotowoltaicznych, finansowanie, projektowanie, budowę, obsługę i zarządzanie oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie integracji systemów dla klientów. Trina Solar podłączyła ponad 9,5 GW elektrowni słonecznych do sieci na całym świecie. W 2018 roku firma uruchomiła markę Energy IoT i obecnie dąży do bycia globalnym liderem w dziedzinie inteligentnej energii. Od czerwca 2020 roku Trina Solar jest notowana na parkiecie STAR Market giełdy w Szanghaju. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.trinasolar.com.

 

Kontakt dla mediów

Trina Solar Europe
Michael Katz
E-Mail: michael.katz@trinasolar.com