Trina Solar z ważnym głosem podczas COP 28. Promuje zielony, niskoemisyjny i zrównoważony rozwój poprzez innowacje i współpracę
2023.12.12

Trina Solar, globalny lider w branży inteligentnych rozwiązań fotowoltaicznych i magazynowania energii, dla przyszłości neutralnej klimatycznie,  nawołuje do kontynuowania innowacji technologicznych i współpracy między globalnymi partnerami w celu wspierania światowego przejścia na czystą energię. Podczas 28. Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP28), która odbyła się na początku grudnia w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, firma zaakcentowała, jak ważny jest zielony, niskoemisyjny i zrównoważony rozwój.

Trina Solar, jako producent zielonej energii, wytrwale wdraża swoją filozofię w praktyce, w pełni poświęcając się nakreślonej misji „Energii słonecznej dla wszystkich”.

Produkty firmy mają wiele zastosowań. Oprócz instalacji na dachach i parkach naziemnych, obejmują one również pastwiska, grunty rolne, obszary wykonywania rybołówstwa, tereny pokopalniane, czy pustynie. Do trzeciego kwartału tego roku Trina Solar dostarczyła 170 GW modułów fotowoltaicznych na całym świecie, wspierając w ten sposób przejście w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Zielona energia w praktyce

Trina Solar może poszczycić się certyfikatami śladu węglowego i środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) od TÜV Rheinland. Certyfikaty zostały przyznane flagowym modułom słonecznym firmy – 210mm Vertex, które cechują się niskoemisyjnością w całym cyklu produkcyjnym. Trina Solar to pionier w branży w zakresie deklaracji środowiskowych produktów i certyfikacji śladu węglowego dla modułów N-type. Firma podjęła współpracę z innymi producentami w celu opracowania niskoemisyjnych materiałów krzemowych, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w sektorze. Co również warte dodania, Trina Solar buduje zeroemisyjny park przemysłowy nowej energii w prowincji Qinghai w Chinach, który integruje źródło zasilania, sieć energetyczną, obciążenie i magazynowanie energii. Z kolei już funkcjonujący zakład w Yiwu w prowincji Zhejiang jest pierwszą fabryką w branży fotowoltaicznej, która uzyskała status zeroemisyjnej.

Współpraca? Tak, ale w skali globalnej

Trina Solar działa wspólnie ze światowymi partnerami, w tym z Bliskiego Wschodu, by wspierać zieloną transformację. Firma ma bliskie relacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i całym regionem Bliskiego Wschodu. Zaznaczmy, że Trina Solar zapewniła 800MW modułów Vertex dla projektu o mocy 2GW: AI Dhafra Solar PV w Abu Dhabi – jednej z największych na świecie elektrowni słonecznych zlokalizowanej w jednym miejscu. W październiku Trina Solar podpisała protokół ustaleń dotyczący współpracy projektowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu zbudowania infrastruktury obejmującej cały łańcuch przemysłowy. Projekt ten będzie promował nowy przemysł energetyczny w regionie.

Trina Solar przoduje w dziedzinie inteligentnych rozwiązań fotowoltaicznych i magazynowania energii oraz ułatwiania transformacji nowych systemów energetycznych na rzecz przyszłości o zerowej emisji netto. Trina Solar i World Wildlife Fund (WWF) wspólnie wzywają do podjęcia działań, które zapewnią Ziemi jeszcze jedną godzinę, przy użyciu czystej energii (inicjatywa „60+”). Firma znalazła się na liście 100 Najlepszych Innowatorów w Światowej Transformacji Energetycznej Reuters 2022 i została uznana za lidera dekarbonizacji przez Izbę Handlową Unii Europejskiej w Chinach.

Trina Solar pracuje nad zglobalizowaniem swoich zdolności produkcyjnych, dostępności usług, zarządzania działaniem i systemów kontroli ryzyka. W oczekiwaniu na rok 2024, Trina Solar z niecierpliwością czeka na współpracę ze wszystkimi globalnymi interesariuszami w celu zbudowania nowego systemu energetycznego i osiągnięcia wspólnego wzrostu dzięki dyskusji i wspólnym innowacjom.

 

Zdjęcie: https://bit.ly/4aqOgiC
Opis: Trina Solar wprowadza innowacje w produktach i procesach, mając na celu osiągnięcie statusu zeroemisyjnego w całej swojej działalności. Na zdjęciu fabryka Yiwu, pierwszy certyfikowany zakład produkcyjny o zerowej emisji dwutlenku węgla w branży fotowoltaicznej.
Źródło: Trina Solar

 

O Trina Solar

Firma Trina Solar została założona w 1997 roku. Jako wiodący światowy dostawca modułów fotowoltaicznych (PV) i inteligentnych rozwiązań energetycznych, Trina Solar dostarcza produkty PV, aplikacje i usługi w celu promowania zrównoważonego rozwoju na świecie. Poprzez ciągłe innowacje, Trina Solar nadal rozwija przemysł PV, wzmacniając równowagę sieci energii PV i popularyzując energię odnawialną. Misją Trina Solar jest pobudzenie globalnego rozwoju energii odnawialnej na całym świecie. 

Do dziś Trina Solar dostarczyła ponad 170 GW modułów słonecznych na całym świecie. Ponadto, działalność Trina Solar obejmuje rozwój projektów fotowoltaicznych, finansowanie, projektowanie, budowę, obsługę i zarządzanie oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie integracji systemów dla klientów. Trina Solar podłączyła ponad 9,5 GW elektrowni słonecznych do sieci na całym świecie. W 2018 roku firma uruchomiła markę Energy IoT i obecnie dąży do bycia globalnym liderem w dziedzinie inteligentnej energii. Od czerwca 2020 roku Trina Solar jest notowana na parkiecie STAR Market giełdy w Szanghaju. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.trinasolar.com.

 

Kontakt dla mediów

Trina Solar Europe
Michael Katz
E-Mail: michael.katz@trinasolar.com